Bratislava 851 04

Panónska cesta 47

+421 918 814 210

info(at)ausemio.com

Služby

Štandardné služby certifikovaných partnerov

Nasadenie AUSEMIO a uvedenie do prevádzky

Inštalácia platformy AUSEMIO ( vytvorenie inštancie na cloude alebo on-premise )
Best Practice procesy pre prácu s platformou AUSEMIO
Spracovanie analýzy potrieb a cieľového konceptu
Konfigurácia a implementácia platformy AUSEMIO
Školenia používateľov a administrátorov
Doplnkové služby

Naši certifikovaní partneri poskytujú aj ďalšie

rozšírenia a doplnkové služby

Rozšírená projektová podpora
Zabezpečenie podpory pri integrácii platformy AUSEMIO s inými systémami, pri riadení projektu, pri implementácii AUSEMIO aj za stranu zákazníka. Organizovanie a realizácia akceptačných testov, On Job Training pre nových používateľov, špeciálne školenia prostredníctvom simulovaného prostredia.
Podpora zákazníka pri prevádzke a administrácii platformy AUSEMIO
Konzultačná a konfiguračná podpora pre riadenie zmien v platforme AUSEMIO u zákazníka. Riešenie používateľskej podpory a interných požiadaviek. Školenia používateľov a administrátorov (na nové verzie AUSEMIO, zmeny procesov a organizačnej štruktúry).
Procesná podpora
Obsahuje namapovanie biznisových procesov organizácie do platformy AUSEMIO a jej prispôsobenie týmto procesom, vytvorenie procesnej mapy a kompletného procesného riadenia.
Aktualizácia zákazníckych dát a dopracovanie dokumentácie
Technická dokumentácia strojov, prístrojov a zariadení. Prevádzková dokumentácia. Projektová dokumentácia. Čistenie dát.
Podpora zákazníka pri správe majetku
Súpis majetku (pasportizácia). Tlačenie štítkov. Označovanie majetku. Inventarizácia.