Bratislava 851 04

Panónska cesta 47

+421 918 814 210

info(at)ausemio.com

Výrobné podniky, logistické a priemyselné parky

Servisné organizácie

Údržba pre mestské služby, nemocnice a Smart city

Distribučné siete

Business centrá a administratívne budovy

Obchodné reťazce

Výrobné podniky

AUSEMIO platforma prináša možnosť prechodu od preventívnej k prediktívnej údržbe technológií a zariadení. Vďaka automatizácii procesov, ponúka kompletný prehľad o stave majetku a šetrí náklady pri jeho prevádzkovaní. Umožňuje automatizované plánovanie pravidelných kontrol, prepojenie plánov pravidelnej údržby s hláseniami porúch a možnosť prehľadného plánovania.

Údržba pre verejný sektor mestské služby, nemocnice a Smart city

AUSEMIO platforma umožní efektívne riadenie manažmentu údržby verejného sektora, prostredníctvom jednoduchého nahlasovania poškodených ciest, chodníkov, osvetlenia. Zber a zaznamenávanie dát o spotrebe. Plánovanie a riadenie práce pre technikov v mestských podnikoch, či v bytových domoch.

Business centrá a administratívne budovy

AUSEMIO platforma na efektívne riadenie správy budov (nákupné centrá, administratívne budovy) sprístupní nahlasovanie požiadaviek nájomníkov, automatizáciu údržby pre zjednodušenie riadenia a správy majetku. On-line prístupná dokumentácia a technický pasport, ktoré sú pravidelne aktualizované. Možnosti rýchleho auditu vykonanej práce údržby, upratovania a recepcie. Inventarizácia a správa majetku a zariadenia.

Servisné organizácie

AUSEMIO platforma je ideálny nástroj na maximalizovanie efektívnosti servisných organizácií, zníženie nákladov a prehľadné riadenie. Jednoduchšie plánovania výjazdov technikov. Umožní vytvorenie elektronického servisného listu priamo na mieste servisu s výkazom práce a materiálu.

Distribučné siete

AUSEMIO platforma uľahčí efektívnejšie riadenie správy budov, získanie možnosti vzdialeného odpočtu odberov, monitoring porúch a ich predikcie pre integrované technológie, automatizácia procesov a spracovania hlásení o poruchách, automatizácia vyhodnocovania SLA dodávateľov služieb.

Obchodné reťazce

AUSEMIO platforma poskytuje on-line prehľad o funkčnosti a prevádzke zariadení, meranie a zaznamenávanie odberov, plánovanie pravidelnej údržby podľa zákonov, vyhlášok, či podmienok výrobcov, kontrola vykonanej práce na pobočkách prostredníctvom mobilu.