AUSEMIO

Platforma pre automatizované riadenie služieb

S platformou AUSEMIO je možné jednoducho a rýchlo vytvárať zákaznícky prispôsobené systémy pre automatizovanú údržbu zariadení, SLA manažment, automatický ticketing, helpdesk, ako aj field service management. 

Platforma pre automatizované riadenie služieb

S platformou AUSEMIO je možné jednoducho a rýchlo vytvárať zákaznícky prispôsobené systémy pre automatizovanú údržbu zariadení, SLA manažment, automatický ticketing, helpdesk, ako aj field service management. 

o AUSEMIU

 AUSEMIO bolo navrhnuté tak, aby riešenia vytvorené na tejto platforme boli škálovateľné od inštalácií pre malé a stredné podniky až po nadnárodné skupiny spoločností a štátnu správu.

Výhodou tejto platformy je možné zákaznícky prispôsobiť si ju a  riešiť konkrétne požiadavky na:

 • 1) Evidenciu informácii o majetku a jeho dokumentáciu.
 • 2) Správu servisných zmlúv a sledovanie kľúčových indikátorov výkonnosti.
 • 3) Helpdesk pre zber a riešenie požiadaviek, incidentov, porúch ale aj pravidelných údržieb a revízií zariadení.
 •  

Prostredníctvom AUSEMIA :

 •  – zefektívnite prácu a odbremeníte sa od administratívy zautomatizovaním procesov
 •  – získate výkonnejšie riešenie, nie však komplikovanejšie pre užívateľa
 •  – budete mať rýchly a vždy aktuálny prehľad nad poskytovaným službami

AUSEMIO rieši

AUSEMIO je navrhnutý tak, aby po jeho nasadení boli postupne zautomatizované všetky procesy riadenia služieb a dochádzalo k  efektívnemu zberu hlásení zo zariadení. Následne sa zozbierané dáta z hlásení používajú ako podklad pre rozhodovanie resp. sledovanie efektivity podniku.

Rýchly a vždy aktuálny prehľad nad poskytovanými službami. Manažér veľmi rýchlo získa prehľad nad poskytovanými službami pomocou prehľadných nadhľadov a notifikácii. Nadhľady sú prispôsobené konkrétnym požiadavkám zákazníka tak, aby zobrazovali sledované parametre.  Napríklad výpočet pokút za prekročenie SLA parametrov.

AUSEMIO poskytuje 6 spôsobov, ako je možné zadať požiadavku, alebo nahlásiť poruchu a následne platforma zabezpečí informovanie o priebehu jej riešenia: 

 • –  prostredníctvom e-mailu 
 • –  na webovej aplikácii prostredníctvom webového formulára
 • –  telefonicky prostredníctvom operátora
 • –  mobilnou aplikáciou – skenovaním QR kódu alebo NFC tagu a nadiktovanie problému
 • –  automaticky sa vytvorí požiadavka podľa nastavených pravidiel servisu, údržby alebo kontroly
 • –  generovanie požiadaviek z diagnostiky zariadenia  

Efektívnosť  je aj vďaka automatizovaným hláseniam zo systémov v reálnom čase. Prostredníctvom nich sú servisní pracovníci informovaní o poruchách skôr ako ich nahlásia zákazníci a teda vedia rýchlo reagovať a vyriešiť k spokojnosti zákazníkov.

Prostredníctvom komplexnej evidencie majetku, ktorá reálne zachytí stav a používanie majetku Vám vieme poskytnúť kompletné informácie v akomkoľvek čase.  Komu je zariadenie alebo iný majetok zverený, na akú aktivitu a počas akej doby bude využívaný, v akom stave bol vrátený ako aj ďalšie informácie podľa potreby. Vďaka tomu je možné efektívnejšie plánovať projekty  aj prevádzkové aktivity v rámci podniku.

Táto platforma je previazaná s procesmi správy a údržby v reálnom čase. Zabezpečí dostupnosť dokumentácie ku každému konkrétnemu majetku on-line. Či ide o technickú dokumentáciu, ktorá je potrebná pre rýchle riešenie hlásených porúch alebo projektovú dokumentáciu, ale aj dokumentáciu, ktorá je podkladom pre finančné riadenie.

edície platformy ausemio

AUSEMIO SNO

AUSEMIO SNO je edícia produktu vytvoreného na platforme AUSEMIO. Táto edícia je určená priamo pre operátorov siete Sigfox.

AUSEMIO SNO je zameraný na automatizované riadenie služieb. Tento produkt zahŕňa kompletný rozsah riadenia SLA voči dodávateľom služieb pre prevádzkovateľov siete Sigfox. Hlavnými prínosmi sú:

 – Automatické zbieranie dát v reálnom čase zo Sigfox backend-u. 

 – Zákaznícky prispôsobený proces správy hlásení, umožňujúci prácu s viacerými servisnými organizáciami. 

– Zákazníkom definované kľúčové ukazovatele výkonnosti a ich zobrazenie na dashboarde.

 – Výpočet a vykazovanie parametrov servisných zmlúv, ako aj pokút vyplývajúci z ich porušenia.   

– Poskytnutie potrebných údajov na rýchlu diagnostiku, ideálne na dve kliknutia.  

– Podstatné zvýšenie rýchlosti odozvy na hlásenia porúch resp. sledovaných stavov, čo tiež výrazne podporuje mobilná aplikácia pre servisných technikov. 

AUSEMIO BM - BUILDING MANAGEMENT

Edícia AUSEMIO BM je zameraná na riadenie prevádzky a údržby budov.

Možnosti tejto edície AUSEMIO boli prispôsobené tak, aby poskytovala podporu pri správe budov, automatizácii procesov údržby budov a zbere požiadaviek nájomníkov.

–  Automatizované hlásenie porúch zo zariadení budov prostredníctvom zberu dát o ich prevádzkových                  stavoch.                                                                                                                                                                                                        

–  Správa dokumentácie technológii budov, projektovej dokumentácie, revíznych správ, manuálov  a                         servisných listov, ktoré sú prepojené ku konkrétnemu majetku, osobe, hláseniu, službe, …                                    

–  Plánovanie pravidelne vykonávaných služieb, údržby vyhradených technických zariadení aj ďalších                      povinností ako sú napr. interné ISO audity a iné.      

–  Vytvorenie dátovej základne pre sledovanie kľúčových indikátorov výkonnosti, agregáciu nákladov  na              výpočet TCO, vyhodnocovanie plnenia servisných zmlúv.                                                                                                        

–  Obsahuje mobilnú aplikáciu, ktorá umožňuje nahlasovanie porúch a požiadaviek nájomníkov.                              

–  Automatizácia prideľovania požiadaviek podľa určeného majetku, služby resp. servisnej organizácie.

AUSEMIO SO - SERVIS ORGANIZATION

AUSEMIO SO je produkt vytvorený na platforme AUSEMIO. Edícia SO je navrhnutá tak, aby maximalizovala efektivitu servisných organizácií, ktoré ju využívajú. 

–  AUSEMIO SO poskytuje možnosti podstatného zlepšenia výkonnosti servisných organizácii ako aj riadenia        a automatizácie dokumentovania servisných procesov.


–  Sledovanie výkonnosti technikov prostredníctvom sledovania stavov požiadaviek a hlásení:                                    “Technik  mení stavy hlásenia priamo na mieste výkonu práce cez mobilnú aplikáciu.”     

–  Okamžitá foto-dokumentácia stavu zariadenia pri prevzatí na údržbu a po údržbe vrátane záznamu                    o dátume a čase, mieste a osobe, ktorá zariadenie na údržbu preberá / odovzdáva.                                                  

–  Prehľadný reporting prijatých a spracovaných hlásení. Report zoznamu úloh pre technika a mnoho ďalších       reportov.                                                                                                                                                                                                      

–  Automatické notifikácie prostredníctvom web aplikácie, mailu ale aj mobilnej aplikácie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

modulOVÉ MENU AUSEMIA

DASHBOARD

OSOBY

MAJETOK

DOKUMENTY

ZMLUVY

SLUŽBY

HLÁSENIA

KPI

SKLADY

CENNÍKY

KONTROLNÉ ZOZNAMY

ÚDRŽBA

PRISPÔSOBENIE

INTEGRÁCIA

NASTAVENIE

mobilná aplikácia

Súčasťou platformy je mobilná aplikácia pre android. Táto aplikácia je určená najmä pre servisných technikov.

 Umožňuje priamo u zákazníka prístup do platformy a umožní:

– Odoslanie servisnej požiadavky priamo na mobil technika, umožní začatie prác na servise a               môže viesť k rýchlejšiemu spracovaniu prijatej požiadavky.

– Pomocou QR kódu alebo NFC tagu dokáže technik identifikovať zariadenia, na ktorom ide                     robiť servis.

– Vie si pozrieť dokumentáciu k zariadeniu priamo na mieste servisu, bez nutnosti zisťovať                     telefonicky rôzne informácie ako sú: verzie firmware, kedy bola posledná údržba alebo čo sa             píše v poslednej revíznej správe.

– Môže odfotiť a priamo uložiť foto pred začiatkom servisu a po ukončení servisu.

Kariéra

Miesto práce

Panónska cesta 47, Bratislava 851 04

Druh pracovného pomeru

plný úväzok, na dohodu (brigády), živnosť

Termín nástupu

Dohodou. Samozrejme sa vieme dohodnúť podľa Tvojich možností. 

Ponúkaný plat (brutto)

Ohodnotenie od 1500€ brutto/mesiac na základe skúseností v závislosti od vzdelania a praxe + odmeny.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pre rozvíjajúce sa projekty potrebujeme rozširovať náš tím. U nás sa budeš spolupodieľať na vývoji platformy AUSEMIO, ktorá pomáha zákazníkom spravovať majetok a jeho dokumentáciu, plánovať opravy a revízie, kontrolovať plnenia zmlúv a sledovať výkonnosť tímov. Ide o produktový vývoj postavený na mesačných šprintoch, prípadne implementáciu funkcií pre jednotlivých zákazníkov na Slovensku aj v zahraničí. Front end máme postavený na Vue.js (s frameworkom Vuetify), back end je v Ruby on Rails (databáza MySQL, bežíme na vlastných Ubuntu serveroch). Kód, manažment úloh spolu s CI/CD máme v GitLabe. Testy píšeme v RSpec-u a kvalitu kódu stráži ESLint a Rubocop.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– Znalosť JavaScript

– Znalosť Vue.js, HTML, CSS, JSON

– Práca s Git-om

– Práca v prostredí Linux

Výhodou sú znalosti

– Ruby on Rails

– MySQL

– RSpec

– Jest, Node.JS

Do nášho tímu hľadáme nového člena – správneho člena/členku.
V našom Support tíme sa venujeme nielen tradičnému IT supportu, ale aj návrhu a implementácii projektov pre zákazníkov.
Nemáme radi rutinu a preto u nás sa nudiť isto nebudeš. Budeme radi, ak donesieš nový pohľad na procesy, riešenia a aj v analýze našich produktov (automatizovanie údržby, vnútropodniková navigácia, kamerové a bezpečnostné systémy prepojené na online riešenia). Základom je chuť sa učiť nové veci a vedieť komunikovať (ideálne aj po anglicky).
Veríme, že z neba nikto učený nepadol, ale budeme radi, ak vieš administrovať Linux, VMware alebo KVM nebudú nepriatelia, sieť a VPN budú kamoši nie len z počutia.
Ostatné sa na Teba postupne nalepí.
Pracovná doba je u nás flexibilná, radi ideme spoločne na dobré jedlo a pivko, radi zdieľame vedomosti a rastieme spoločne.
Rešpektujeme, aby si mal vyvážený pracovný a súkromný život.
Je dôležité, aby na konci boli spokojní aj naši zákazníci a ich IT služby bežali tak, ako si predstavujú.

Miesto práce

Panónska cesta 47, Bratislava 851 04

Druh pracovného pomeru

plný úväzok, na dohodu (brigády), živnosť

Termín nástupu

Dohodou. Samozrejme sa vieme dohodnúť podľa Tvojich možností. 

Ponúkaný plat (brutto)

Ohodnotenie od 1100€ brutto/mesiac na základe skúseností v závislosti od vzdelania a praxe + odmeny.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

– Nasadzovanie SW a HW riešení zákazníkom, vlastné systémy a systémy tretích strán.
– Podpora nasadených SW a HW riešení telefonicky aj cez tickety. 
– Výjazdy ku zákazníkom na obhliadky, nasadzovanie a prípadná podpora HW a SW riešení. 

– Testovanie vyvíjaných systémov.
– Spisovanie a oprava dokumentácie.
– Analýza problémov a návrhy riešenia.
– Komunikácia s dodávateľmi.
– Analýza našich produktov a návrhy na zlepšenie.
– Neskôr podpora interného HW a SW.

Zamestnanecké výhody, benefity

– Adekvátne ohodnotenie a možnosť ďalšieho rastu

– Flexibilná pracovná doba

– Pravidelné tímové podujatia

– Individuálny prístup

– Zaujímavá práca s inovatívnymi technológiami

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– Administrácia Linux servrov 

– podpora serverov (Cloud/non-Cloud)

– incident management

– regular/hotfix updates

– ticket management

– troubleshooting

– základné znalosti konfigurácie zariadení 

– komunikatívnu znalosť anglického jazyka

Výhodou sú znalosti

– Práca s Git-om

– Práca v prostredí Linux

– VPN management (generovanie klúčov, správa klúčov, správa VPN koncentrátorov)

– Mail servers 

– File servers 

– Network security

– Automatizácia a DevOps

– ZABBIX administration

– Ansible administration

Miesto práce

Panónska cesta 47, Bratislava 851 04

Druh pracovného pomeru

 • na dohodu (brigáda)

Termín nástupu

Dohodou. Samozrejme sa vieme dohodnúť podľa Tvojich možností. 

Ponúkaný plat (brutto)

Ohodnotenie od 4 EUR/hod .

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Do nášho tímu hľadáme šikovného VŠ študenta IT smeru, ktorý je v 3. – 4. ročníku a láka ho TESTING. 

Ak do toho chceš ísť s nami, budeš:

 • – testovať platformu AUSEMIO, ktorá pomáha zákazníkom spravovať majetok a jeho dokumentáciu, plánovať opravy revízie, kontrolovať plnenia zmlúv a sledovať výkonnosť tímov                                     
 • – vytvárať a spúšťať manuálne a automatizované testy                 
 • – spolupracovať na úprave a optimalizácii existujúcich knižníc a skriptov 
 • – mať možnosť spoznať najnovšie technológie a postupy vývoja a testovania softvéru

KONTAKT

Kontakt:

Telefón: 0911 441 662

Email: info@ausemio.com

Adresa:

AUSEMIO s.r.o.

Panónska cesta 47

851 04 Bratislava

IČO: 53 269 021 

 

kontakt

Kontakt

Telefón: 0911 441 662

Email: info@ausemio.com

Adresa

AUSEMIO s.r.o.

Panónska cesta 47

851 04 Bratislava 

Company identification number: 53 269 021