Bratislava 851 04

Panónska cesta 47

+421 918 814 210

info(at)ausemio.com

Učíme zariadenia hlásiť poruchy

Sme tu vždy pre Vás prostredníctvom technickej podpory. Poskytujeme rôzne stupne technickej podpory aj 24/7.

Prehľad nad servismi jedným klikom

AUSEMIO platforma umožňuje prehľad a automatizovanú správu majetku a prevádzkových, údržbových služieb aj so súvisiacou elektronickou dokumentáciou. Riešenia poskytujeme on premise alebo cloud.

Návyková platforma

Prepojením potrieb s riešením sa Vám AUSEMIO prispôsobí. Poskytujeme školenia a certifikácie, ktoré sú prispôsobené potrebám zákazníka a povahe používania platformy AUSEMIO.
AUSEMIO

Je softvérová platforma, za ktorou je slovenská vývojárska spoločnosť AUSEMIO s.r.o., ktorá je zodpovedná za jej vývoj a technickú podporu.

Naša misia
Je spájať svety poskytovateľov služieb, používateľov, zariadení a IT systémov prostredníctvom jednej platformy. V spolupráci s našimi partnermi jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom umožňujeme ľahší prechod na novú úroveň poskytovania služieb. Platforma AUSEMIO dlhodobo vychádza z potrieb zákazníkov s dôrazom na prínos pridanej hodnoty a možnosti prispôsobenia.
Naša vízia
Je byť spoľahlivý partner, ktorý umožní poskytovať efektívne, bezpečné a konkurencieschopné riešenia na platforme AUSEMIO.
Vývoj AUSEMIO
Vývoj produktu bol realizovaný backend v jazyku Ruby, framework Ruby on Rails a frontend v JavaScripte, frameworku Vue.js. Primárny vývoj na databáze MySQL.

Vďaka platforme AUSEMIO získate :

Jednoduchšie zautomatizujete procesy v spravovaní majetku
Integrácie s rôznymi monitorovacími systémami
Jednoduchý nástroj na digitalizáciu a automatizáciu servisných zásahov
Zvýšenie efektivity servisných nákladov pri správe majetku
Dokumentáciu a zmapovanie životného cyklu majetku
Zvýšenie efektívnosti a výkonu pri správe majetku, čím dôjde k šetreniu nákladov
Zlepšenie zákazníckeho servisu a získanie konkurenčnej výhody
Prehľadné rozhranie s možnosťou plánovania prác
Prehľadne digitálne sledovanie poruchovosti zariadení
Kompletný nástroj na riadenie servisných procesov majetku
// AUSEMIO spája svety

Platforma AUSEMIO je najčastejšie využívaná v segmentoch:

Výrobné podniky, logistické a priemyselné parky

Údržba pre mestské služby, nemocnice a Smart city

Business centrá a administratívne budovy

Servisné organizácie

Distribučné siete

Obchodné reťazce

Zavedenie AUSEMIO platformy

v 3 krokoch

1

Prepojenie potrieb s riešením

2

Vytvorenie riešenia na AUSEMIO platforme

3

Zaškolenie a uvedenie do prevádzky

Prečo si vybrať AUSEMIO ? Čísla hovoria za nás.

Na základe skúseností na konkrétnych inštaláciách sa dosiahol niektorý z uvedených parametrov.

30

%

zvýšenie efektivity výkonu zadanej práce

2

x

rýchlejšie plánovania

65

%

Zníženie prestojov a neefektívnej práce

35

%

Zníženie prevádzkových nákladov

Hlavné prínosy

Prečo je platforma AUSEMIO tá správna ?

Po nasadení prinesie:

Zabezpečenie kontinuity prevádzky
Efektívnu kontrolu dodávateľov
Stráženie hodnoty majetku
Prehľadné šetrenie nákladov
Riadenie odchýlok procesov
Podporu kybernetickej bezpečnosti